Competitive Exams And Your Horoscopes

Phaldeepika in Chapter 6, Shloka 26 states that शुक्रवाक्पतिसुधाकरात्मजै: केन्द्रकॊणसहितैर्द्वितीयगै: । स्वॊच्चमित्रभवनेषु वाक्पतौ वीर्यगॆ सति सरस्वतीरिता ॥ धीमात्राटकगद्यपद्यगणनालङ्गारशास्त्रैष्वयं निष्णात कविताप्रबंधरचनाशास्त्रार्थपारंगत । कीर्त्याक्रांतजगत्त्रयोतिधनिको दारात्मजैरन्वित: स्यात् सारस्वतयोगजो नृपवरै: संपूजितो भाग्यवान् ॥ When…

Continue Reading

Mars Transits To Leo

SARAVALI CHAPTER 4 SLOKA – 35 लग्ने जीव बूधौ दिवाकर कुजौ व्योम्नि स्मरे भास्करि र्बन्धाविन्दुसितौ दिशाकृतमिदं स्वौच्चे स्वकोणे स्वभे । मित्र स्वांशकसंस्थितः शुभफलैदृष्टो बलीयान् ग्रहः स्त्रीक्षेत्रे शशिभार्गवौ नरगृहे शेषा बले…

Continue Reading

Saravali On Digbala

SARAVALI CHAPTER 4 SLOKA – 35 लग्ने जीव बूधौ दिवाकर कुजौ व्योम्नि स्मरे भास्करि र्बन्धाविन्दुसितौ दिशाकृतमिदं स्वौच्चे स्वकोणे स्वभे । मित्र स्वांशकसंस्थितः शुभफलैदृष्टो बलीयान् ग्रहः स्त्रीक्षेत्रे शशिभार्गवौ नरगृहे शेषा बले…

Continue Reading
Close Menu
X


×
×

Cart